Foredrag

Jeg holder en række foredrag tilpasset forskellige målgrupper

  • Nyuddannede i fagforeninger og A-kasser
  • Bestyrelser og ledelse i fagforeninger og A-kasser
  • Næsten-dimittender på videregående uddannelser
  • HR-afdelinger i virksomheder og offentlige institutioner


Alle foredrag kan holdes på dansk og engelsk. Deltagerne får en kopi af de anvendte slides


Foredrag - men til hvem?

Til nyuddannede


De første år på arbejdsmarkedet er ofte fyldt af træthed, tristhed og følelse af tab af faglighed, og samtidig er det et tabu at være ked af det, når man trods alt har et job. Du er ikke alene!

Få gode råd til hvordan du bedst tackler situationen, der ofte lysner efter et år, men først plejer at være helt på plads efter de fem.

Til A-kasser og Fagforeninger


Hvordan kan I imødekomme udfordringerne blandt nyuddannede for dels at gøre det lettere. Dels at undgå at nogen løber tilbage i uddannelses-systemet som kandidater eller PhD’er. Ikke fordi det er nødvendigt for at finde drømmejobbet, men fordi der er for ubehageligt ”derude”.

Til HR og ledelse


Hvordan kan man imødekomme udfordringerne blandt nyansatte nyuddannelse? Både for at fastholde medarbejderne og så hurtigt som muligt at få glæde og gavn af deres viden, kompetencer og samarbejde.

Til (næsten) nyuddannede

Foredraget handler ikke om, hvordan du skriver et CV eller klarer jobsamtalen. Det handler om, hvordan du finder dig tilrette på arbejdsmarkedet og finder et arbejdsliv, som du bliver glad for. 

For de fleste er det en proces, der tager op til fem år, og den kan ikke løses med et quick fix. Til gengæld hjælper det at høre om forskningen på området, så man indser, at man ikke er alene - og får en række god råd med på vejen, der kan gøre det hele lidt lettere...

Til Fagforeninger og A-kasser


Medlemmer, der er kommet på arbejds-markedet indenfor de seneste 5 år, udgør en gruppe, som fagforeninger og A-kasser med fordel kan have fokus på for at hjælpe dem til rette i arbejdslivet.
Det er en identitetsproces, der tager tid, og selvom der ikke findes et quick-fix, så kan flere udfordringer afhjælpes eller gøres lettere.

I foredraget fortæller jeg om hovedpointerne omkring overgangen fra studie til arbejdsliv og giver gode råd til, hvad I især skal være opmærksomme på blandt nyuddannede medlemmer.
Virksomheder og HR


Onboarding er efterhånden anvendt i de fleste virksomheder, men nyuddannede medarbejdere udgør en gruppe, man med fordel kan have mere fokus på for hurtigere at få glæde og gavn af deres kompetencer.
De har simpelthen brug for mere hjælp til at blive integreret på arbejdspladsen. Fagligt såvel som socialt.

Foredraget rummer gode råd til, hvad I især skal være opmærksomme på blandt nyuddannede medarbejdere så I fastholder dem og får glæde af deres viden, kompetencer og samarbejde

Get in Touch

Alle foredrag kan afholdes på dansk og engelsk. Deltagerne får en pdf af de anvendte slides